...


من از میان همه ی شما منتظر کسی بودم که ... نیامد

 

/ 1 نظر / 62 بازدید
نیلوفر

در جهان تنها كسي پيروز مي شود كه به اميد ديگران ننشيند و همه چيز را از خود بخواهد.((فريدريش شيلر))